Bazální stimulace

 

 

 

 

 

Bazální stimulace® je vědecký pedagogicko-ošetřovatelský koncept podporující vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti člověka. Ošetřovatelská péče nebo pedagogická praxe je v konceptu strukturovaná tak, aby byly podporovány zachovalé schopnosti (komunikační a pohybové) klienta nebo žáka. Předpokladem je také práce s autobiografií (individualitou) klienta a integrace jeho příbuzných do ošetřovatelského nebo pedagogického procesu. Koncept má vypracované rehabilitační techniky pro stimulaci vnímání tělesného schématu (somatická stimulace), vestibulární stimulaci, vibrační, taktilně-haptickou, chuťovou, optickou, auditivní a olfaktorickou stimulaci. Bazální stimulace je integrovatelná do klinické péče (intenzivní medicína, neonatologie, následná péče) a také do neklinické praxe (domovy pro seniory, ústavy sociální péče, speciální školy, hospice a domácí péče).

U klientů s nezvratnými změnami jejich tělesného a duševního stavu výrazně podporuje kvalitu jejich života.

 

Zdroj a více informací najdete na tomto odkazu: www.bazalni-stimulace.cz/bazalni_stimulace.php

 

Jak probíhá BS na našem oddělení?
U vhodných pacientů je indikována Basální stimulace v rámci celého ošetřovatelského procesu s využitím všech možných technik stimulace. U těchto pacientů je velmi důležitá také spolupráce rodiny a blízkých.

 

Ošetřující personál Vám dá během prvních návštěv k vyplnění tzv. Biografickou anamnézu (autobiografie pacienta – jeho historie, návyky, zvyky a zkušenosti), abychom mohli k Vašemu příbuznému/blízkému přistupovat co možná nejindividuálněji.

 

Během hospitalizace je velmi důležité zachovat co nejvíce podnětů, které budou Vašeho blízkého stimulovat a přinášet mu pocity známé z domova a jeho soukromí (vůně, melodie, chutě či předměty). Prosíme vás proto o zajištění těchto pomůcek.

 

 

 

 

 

 

 

Charekteristika zařízení

Na oddělení následné intenzivní péče (NIP) jsou přijímáni pacienti po kritickém onemocnění či úrazu, jejichž stav je již víceméně stabilní, nicméně vyžadují podporu některé ze základních životních funkcí, nejčastěji podporu dýchání. Pacient jsou přijímáni ze všech typů oddělení intenzivní i resuscitační péče.

Poskytovaná péče

Naše oddělení je nově zrekonstruováno a vybaveno novými moderními přístroji umožňujícími jak komplexní monitoraci, tak i náhradu či podporu téměř všech základních životních funkcí. Současně s uvedenou intenzivní péčí poskytujeme i péči podpůrnou - denně prováděnou kvalitní fyzioterapii a rehabilitační ošetřovatelskou péči.

Vybavení

Naše oddělení je vybaveno výhradně nově zakoupenými moderními přístroji.