FAQ

Vaše nejčastější otázky:
Co mohu udĚlat pro pŘijetÍ mÉho pŘÍbuznÉho na vaŠe oddĚlenÍ?
 
Nejjednodušší je požádat ošetřujícího lékaře Vašeho příbuzného, aby se spojil telefonicky nebo mailem přímo s kontaktní osobou našeho oddělení.

Mohu pŘijÍt na nÁvŠtĚvu, i kdyŽ mÁm chřipku (Či jinÉ infekČnÍ onemocnĚnÍ)?

 

Návštěvu v tomto případě považujeme za velmi nevhodnou. V případě přenosu infekce na hospitalizovaného pacienta bývá její průběh daleko závažnější, než u jinak zdravého člověka. Může vést k prodloužení hospitalizace, dokonce ve vzácných případech i k úmrtí pacienta.