Vítejte na stránkách Chronicare - LIFE STAR, a.s.

Společnost Chronicare - LIFE STAR, a.s. je nestátní zdravotnické zařízení provozující oddělení následné intenzivní péče (NIP) v Brně, Nemocnice Milosrdných bratří, které přijímá pacienty po kritickém onemocnění či úrazu a jejichž stav je již víceméně stabilní, nicméně vyžadují podporu některé ze základních životních funkcí.

Charekteristika zařízení

Na oddělení následné intenzivní péče (NIP) jsou přijímáni pacienti po kritickém onemocnění či úrazu, jejichž stav je již víceméně stabilní, nicméně vyžadují podporu některé ze základních životních funkcí, nejčastěji podporu dýchání. Pacient jsou přijímáni ze všech typů oddělení intenzivní i resuscitační péče.

Poskytovaná péče

Naše oddělení je nově zrekonstruováno a vybaveno novými moderními přístroji umožňujícími jak komplexní monitoraci, tak i náhradu či podporu téměř všech základních životních funkcí. Současně s uvedenou intenzivní péčí poskytujeme i péči podpůrnou - denně prováděnou kvalitní fyzioterapii a rehabilitační ošetřovatelskou péči.

Vybavení

Naše oddělení je vybaveno výhradně nově zakoupenými moderními přístroji.

 

Brno

 

Vybavení oddělení NIP

 

 

Vybavení oddělení NIP

 

 

Výhled do areálu Nemocnice Milosrdných bratří

 

Vybavení oddělení NIP

 

 

Vybavení oddělení NIP

 

 

Brno

 

Vybavení oddělení NIP

 

 

Vybavení oddělení NIP

 

 

Výhled do areálu Nemocnice Milosrdných bratří

 

Vybavení oddělení NIP

 

 

Vybavení oddělení NIP

 

 

Brno

 

Vybavení oddělení NIP

 

 

Vybavení oddělení NIP

 

 

Výhled do areálu Nemocnice Milosrdných bratří