Informace pro rodinu

Naše oddělení je nově zrekonstruováno a vybaveno novými moderními přístroji umožňujícími jak komplexní monitoraci, tak i náhradu či podporu téměř všech základních životních funkcí. V případě zhoršení zdravotního stavu jsme schopni účinně stabilizovat jak oběh, tak dýchání u všech našich pacientů. Současně s uvedenou intenzivní péčí poskytujeme i péči podpůrnou. Jedná se zejména o denně prováděnou kvalitní fyzioterapii. Lékař je na oddělení přítomen 24 hodin denně.

 

 

Na oddělení NIP jsou povoleny návštěvy denně mezi 15:00 a 18:00, v počtu maximálně dvou osob u lůžka pacienta!


Informace o zdravotním stavu poskytuje lékař pouze osobě blízké, kterou určí pacient při příjmu na oddělení a to v době návštěvních hodin. Informace nemusí být podány ve chvíli, kdy lékař poskytuje naléhavou péči pacientům na oddělení. Děkujeme za pochopení.


Telefonické informace jsou podávány pouze po přidělení hesla a to od 14 do 15:30 hodin! Respektujte prosím tento čas, lékaři se přes den věnují pacientům na vizitách.

 

Návštěvy mimo určené návštěvní hodiny jsou možné pouze po domluvě s primářem, ošetřujícím lékařem daného oddělení, dle závažnosti zdravotního stavu pacienta.

 

Z hygienicko-epidemiologických důvodů může primář oddělení návštěvy dočasně zakázat.


Vzhledem k tomu, že do naší péče svěřujete svého partnera, příbuzného nebo přítele v jeho/její nemoci, pro kterou se stává závislým na naší péči, chtěli bychom mu/jí zachovat jeho/její potřeby a zvyky. Proto se snažíme provádět co nejosobnější ošetřovatelskou péči. K tomu od Vás potřebujeme Vaši spolupráci, abychom Vašeho příbuzného mohli podporovat v jeho návycích. V odborné terminologii se tato péče jmenuje bazální stimulace a na našem oddělení je prováděna u vhodných pacientů v rámci ošetřovatelského procesu. Náš personál s Vámi sepíše při Vaší první návštěvě biografickou anamnézu, z které potom budeme čerpat informace při péči o Vašeho blízkého.
Je velmi důležité zachovat, pokud možno, co nejvíce podnětů, které budou Vašeho partnera, příbuzného nebo přítele stimulovat a přinášet mu pocity známé z domova a jeho soukromí. Jedná se o jemu příjemné vůně, melodie, chutě či předměty.

 

Prosíme Vás proto o zajištění hygienických pomůcek, na které byl Váš blízký zvyklý:
toaletní potřeby jako je mýdlo, krém, tělové mléko, šampon, pěna na holení, voda po holení, balzám na rty, toaletní ubrousky a možná i vůni, kterou doma používal. Vhodnou stimulací je také hudba, kterou Váš blízký rád poslouchal nebo namluvené texty knih. Můžete donést přehrávač hudby MP3 apod. Vaše blízké mohou stimulovat také fotografie rodinných příslušníků, zvířecích mazlíčků, případně polštářek, ponožky, plyšové hračky apod.


Další možností je stimulace oblíbenou chutí. Po dohodě s ošetřujícím lékařem a v rámci dietních opatření, můžete donést „dobroty“, které má Váš blízký rád.

 

Dále v rámci péče o nehty, kdy je nutná individualizace pomůcek k jejich ošetření, Vás žádáme o donesení kleštiček na stříhání nehtů u nohou a hrubý pilník. Rodina má možnost zajistit docházení pedikéra nebo kadeřníka na naše oddělení, který se po domluvě s personálem může postarat o tyto služby u Vašeho blízkého.

 

Doklady, které musí mít Váš blízký s sebou při přijetí:

  1. Průkaz zdravotní pojišťovny
  2. Občanský průkaz
  3. Potvrzení pracovní neschopnosti
  4. Kompenzační pomůcky (brýle, naslouchátko..)

 

Překlad pacienta na lůžka další následné péče:

 

Po stabilizaci zdravotního stavu Vašeho rodinného příslušníka následuje překlad na oddělení nižšího typu. Typicky se jedná o oddělení následné péče, oddělení dlouhodobé intenzivní péče (DIOP) či rehabilitační oddělení. V závislosti na dostupnosti některých uvedených oddělení v Brně a okolí může dojít k nutnosti přeložit Vašeho rodinného příslušníka na oddělení kdekoliv v rámci České republiky.

 

Na oddělení NIP je zakázáno pořizovat jakoukoli fotodokumentaci. Máte-li zájem o výpis ze zdravotnické dokumentace, pořízení kopie nebo máte zájem o nahlížení do zdravotnické dokumentace, zažádejte o tuto službu staniční sestru, která Vám předá formulář k vyplnění a sdělí další podrobnosti.

 

Kontaktní údaje:
Staniční sestra
Monika Struhařová Žofčáková
monika.struharova@lifestarhc.cz
+420 727 968 729

 

 

Charekteristika zařízení

Na oddělení následné intenzivní péče (NIP) jsou přijímáni pacienti po kritickém onemocnění či úrazu, jejichž stav je již víceméně stabilní, nicméně vyžadují podporu některé ze základních životních funkcí, nejčastěji podporu dýchání. Pacient jsou přijímáni ze všech typů oddělení intenzivní i resuscitační péče.

Poskytovaná péče

Naše oddělení je nově zrekonstruováno a vybaveno novými moderními přístroji umožňujícími jak komplexní monitoraci, tak i náhradu či podporu téměř všech základních životních funkcí. Současně s uvedenou intenzivní péčí poskytujeme i péči podpůrnou - denně prováděnou kvalitní fyzioterapii a rehabilitační ošetřovatelskou péči.

Vybavení

Naše oddělení je vybaveno výhradně nově zakoupenými moderními přístroji.