Rozsah poskytované péče

 

 

 

 

Naše oddělení je nově zrekonstruováno a vybaveno novými moderními přístroji umožňujícími jak komplexní monitoraci, tak i náhradu či podporu téměř všech základních životních funkcí. Základní biochemická vyšetření můžeme díky analyzátoru umístěnému přímo na oddělení získat během několika minut. Veškerá další potřebná vyšetření nám zajišťují příslušná oddělení Nemocnice Milosrdných bratří.

V případě zhoršení zdravotního stavu jsme schopni účinně stabilizovat jak oběh, tak dýchání u všech našich pacientů. Pouze v případě nutnosti hemodialýzy při selhání ledvin spolupracujeme s příslušným oddělením Nemocnice Milosrdných bratří. Současně s uvedenou intenzivní péčí poskytujeme i péči podpůrnou. Jedná se zejména o denně prováděnou kvalitní fyzioterapii. Veškerý personál oddělení se intenzivně vzdělává v bazální stimulaci a získané poznatky a dovednosti jsou ihned uplatňovány v náročné péči o naše pacienty.

 

 

 

Charekteristika zařízení

Na oddělení následné intenzivní péče (NIP) jsou přijímáni pacienti po kritickém onemocnění či úrazu, jejichž stav je již víceméně stabilní, nicméně vyžadují podporu některé ze základních životních funkcí, nejčastěji podporu dýchání. Pacient jsou přijímáni ze všech typů oddělení intenzivní i resuscitační péče.

Poskytovaná péče

Naše oddělení je nově zrekonstruováno a vybaveno novými moderními přístroji umožňujícími jak komplexní monitoraci, tak i náhradu či podporu téměř všech základních životních funkcí. Současně s uvedenou intenzivní péčí poskytujeme i péči podpůrnou - denně prováděnou kvalitní fyzioterapii a rehabilitační ošetřovatelskou péči.

Vybavení

Naše oddělení je vybaveno výhradně nově zakoupenými moderními přístroji.