Spolupráce s Nemocnicí Milosrdných bratří

 

 

 

 

Již vzhledem k umístění našeho oddělení přímo v areálu Nemocnice Milosrdných bratří je nasnadě, že je rozvinuta úzká spolupráce se všemi odděleními nemocnice, ať se již jedná o zajištění laboratorních vyšetření, zobrazovacích metod (RTG, ultrasonografie, CT, magnetická rezonance) či veškerá potřebná konziliární vyšetření u našich pacientů.

 

Na druhou stranu naše oddělení přijímá pacienty z jednotlivých oddělení v čele s oddělením ARO.

 

 

 

 

 

Charekteristika zařízení

Na oddělení následné intenzivní péče (NIP) jsou přijímáni pacienti po kritickém onemocnění či úrazu, jejichž stav je již víceméně stabilní, nicméně vyžadují podporu některé ze základních životních funkcí, nejčastěji podporu dýchání. Pacient jsou přijímáni ze všech typů oddělení intenzivní i resuscitační péče.

Poskytovaná péče

Naše oddělení je nově zrekonstruováno a vybaveno novými moderními přístroji umožňujícími jak komplexní monitoraci, tak i náhradu či podporu téměř všech základních životních funkcí. Současně s uvedenou intenzivní péčí poskytujeme i péči podpůrnou - denně prováděnou kvalitní fyzioterapii a rehabilitační ošetřovatelskou péči.

Vybavení

Naše oddělení je vybaveno výhradně nově zakoupenými moderními přístroji.